เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 4) ปี 2567

การสัมมนา “สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลักดัน ขับเคลื่อนกฎกระทรวง ” ครั้งที่ 4 รับจำนวนจำกัด

วันจัดงาน :

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.

สถานที่ :

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

Message us