Logo
ประเภทอาคาร
Pic
สถานศึกษา
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
BKK-10260001-2017-2-0018 สถานศึกษา 8332.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 0
BKK-10260001-2017-2-0031 สถานศึกษา 17848.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 0
BKK-10260002-2017-2-0042 สถานศึกษา 2256.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-2-0043 สถานศึกษา 9560.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-2-0044 สถานศึกษา 43375.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-2-0045 สถานศึกษา 13741.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0046 สถานศึกษา 5265.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0047 สถานศึกษา 4067.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0048 สถานศึกษา 2448.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0054 สถานศึกษา 225040.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 0
BKK-10260002-2017-2-0142 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 2 0
BKK-10260002-2017-2-0160 สถานศึกษา 3645.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง นายภัค สินภัทรบดี 1 3
BKK-10260002-2017-2-0161 สถานศึกษา 3645.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ นายภัค สินภัทรบดี 1 0
BKK-10260002-2017-2-0181 สถานศึกษา 19303.18 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ 1 0
BKK-10260002-2017-2-0183 สถานศึกษา 6342.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม นางอรพรรณ สินประสงค์ 1 0
BKK-10260002-2017-2-0266 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท อาณาวรรรธน์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0326 สถานศึกษา 38614.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-2-0353 สถานศึกษา 25163.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0400 สถานศึกษา 16060.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0
BKK-10260002-2017-2-0436 สถานศึกษา 29092.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 2 0
BKK-10260002-2017-2-0452 สถานศึกษา 2996.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก มูลนิธิพระกุมารเยซู 1 0
BKK-10260002-2017-2-0530 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0545 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0547 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0548 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-2-0552 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 2 0
BKK-10260002-2017-2-0648 สถานศึกษา 10088.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี มูลนิธิประสาทวิทยา 1 0
BKK-10260002-2017-2-0690 สถานศึกษา 4569.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก มูลนิธิมัสยิดฮูดา 2 0
BKK-10260002-2017-2-0693 สถานศึกษา 8894.00 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางพรม บริษัท สุขภาพดีและการกีฬา จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-2-0743 สถานศึกษา 9466.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) 1 0
BKK-10260002-2017-2-0808 สถานศึกษา 8380.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 0
BKK-10260002-2017-2-0914 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 2 0
BKK-10260002-2017-2-0970 สถานศึกษา 26398.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 2 0
BKK-10260002-2017-2-0987 สถานศึกษา 2996.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก มูลนิธิพระกุมารเยซู 1 0
BKK-10260002-2017-2-1048 สถานศึกษา 5780.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี ราชินีมูลนิธิ 1 0
DLA-13030001-2017-2-0002 สถานศึกษา 4325.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ จำกัด 0 0
BKK-10480001-2017-2-0014 สถานศึกษา 9743.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 0
BKK-10480001-2017-2-0015 สถานศึกษา 9743.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 0
BKK-10480001-2017-2-0017 สถานศึกษา 9600.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 0
BKK-10480001-2017-2-0018 สถานศึกษา 9773.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยลัยกรุงเทพธนบุรี 1 0
BKK-10480001-2017-2-0019 สถานศึกษา 9911.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 0
BKK-10480001-2017-2-0020 สถานศึกษา 8161.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี 1 0
BKK-10260001-2017-2-0080 สถานศึกษา 5300.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.เสาวณียื ไทยรุ่งโรจน์ 1 0
DLA-52080001-2017-2-00001 สถานศึกษา 2043.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด หจก.ธีรกิจเจริญ 1 0
BKK-10120001-2017-2-0014 สถานศึกษา 6668.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง 1 2
BKK-10120001-2017-2-0019 สถานศึกษา 3756.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท เทอร์ราพอร์ม จำกัด 1 2
DLA-50190002-2017-2-0001 สถานศึกษา 5950.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 1 1
DLA-20050002-2017-2-0014 สถานศึกษา 3930.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง บริษัท อีเทค จำกัด 1 0
DLA-50190002-2017-2-0002 สถานศึกษา 5563.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง นางอัมพร กมลโกมุท 1 1
DLA-50190002-2017-2-0004 สถานศึกษา 4322.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 1 1
BKK-10210001-2017-2-0006 สถานศึกษา 3270.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด 1 0
BKK-10440001-2017-2-0006 สถานศึกษา 1863.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด 1 0
BKK-10440001-2017-2-0007 สถานศึกษา 1800.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง มูลนิธิอิกเราะอฺ (กรุงเทพฯ) 1 0
BKK-10440001-2017-2-0012 สถานศึกษา 9093.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ดับบลิวซีไอบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0
DLA-55010001-2017-2-0001 สถานศึกษา 3511.80 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 0
DLA-55010001-2017-2-0002 สถานศึกษา 4309.70 น่าน เมืองน่าน ในเวียง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0
DLA-20040005-2017-2-0006 สถานศึกษา 2890.40 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท อี.เอฟ.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0
BKK-10450001-2017-2-0003 สถานศึกษา 6390.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0
DLA-20070003-2017-2-0030 สถานศึกษา 16371.20 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร โดย บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต 2 0
BKK-10340001-2017-2-0012 สถานศึกษา 2052.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์ 0 0
DLA-20010006-2017-2-0004 สถานศึกษา 5000.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย โรงเรียนชลบุรีสุขบท 1 0
DLA-34010001-2018-2-0001 สถานศึกษา 1861.00 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง มูลนิธิ คริสตจักร์เซเว่นส์เดย์แอ็ดเวนติสแห่งประเทศไทย (โรงเรียนมิสชั่นอุบลฯ) 1 0
DLA-39050002-2018-2-0001 สถานศึกษา 480.00 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา นาสี นายจงดี เพชรสิงคูณ 1 0
DLA-70050001-2018-2-0001 สถานศึกษา 6882.00 ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านโป่ง น.ส.ลลิดา วังตาล 1 0
DLA-93010001-2018-2-0005 สถานศึกษา 1255.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางบุษกร ตรงซื่อสัตย์ 2 0
DLA-93010001-2018-2-0008 สถานศึกษา 1608.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1 0
DLA-93010001-2018-2-0010 สถานศึกษา 125.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ น.ส.เอมอร โชตินุกูล 1 0
DLA-90090001-2018-2-0001 สถานศึกษา 397.00 สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร นายอัชอารี เซ๊ะดุมหลี 1 0
DLA-90090001-2018-2-0002 สถานศึกษา 120.00 สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร นายชำนาญ นะยีหมัด 1 0
DLA-93010001-2018-2-0012 สถานศึกษา 1182.75 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นายอนุสรณ์ ศิวะกุล 1 0
DLA-93010001-2018-2-0013 สถานศึกษา 392.50 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางสุนิสา เจ้ยงาน 1 0
DLA-86010001-2018-2-0021 สถานศึกษา 1018.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงเรียนสหศึกษา 1 0
DLA-81010001-2018-2-0007 สถานศึกษา 1046.80 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ นางณิชาภา วัฒนกรสิริ 1 0
DLA-86010001-2018-2-0033 สถานศึกษา 1282.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงเรียนผวาหมิงกงลิ 1 0
DLA-86010001-2018-2-0037 สถานศึกษา 226.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา นายประวัติ ทรัพย์อดุลชัย 2 0
DLA-93010001-2018-2-0015 สถานศึกษา 203.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นายณัฐพล ตันสุพงษ์ 1 0
DLA-41010010-2019-2-0002 สถานศึกษา 500.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บ้านตาด Tgc global wireles 1 1
DLA-66060003-2019-2-0001 สถานศึกษา 2240.00 พิจิตร โพทะเล บางคลาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1 0
DLA-66060003-2019-2-0002 สถานศึกษา 2024.00 พิจิตร โพทะเล บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 0
DLA-12020003-2019-2-0002 สถานศึกษา 2000.00 นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่ ดี 1 2
BKK-10210001-2019-2-0021 สถานศึกษา 2050.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท ปื่นทองสตีท จำกัด 1 0
DLA-74010001-2019-2-0001 สถานศึกษา 14450.00 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-74010001-2019-2-0002 สถานศึกษา 9750.00 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-74010001-2019-2-0005 สถานศึกษา 6800.00 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม มิสซังโรมันคอทอลิกกรุงเทพฯ 1 0
DLA-41010001-2019-2-0028 สถานศึกษา 2720.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 0
DLA-92010001-2019-2-0029 สถานศึกษา 2718.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 0
DLA-92010001-2019-2-0035 สถานศึกษา 3438.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1 0
DLA-92010001-2019-2-0064 สถานศึกษา 1320.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1 0
DLA-30010001-2019-2-0003 สถานศึกษา 2792.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท เตชะวิทย์ จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-2-0012 สถานศึกษา 262.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางสาวณิชารัศมี จิระวิวัฒน์กุล 1 0
DLA-30010001-2019-2-0020 สถานศึกษา 224.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นายกฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ 1 0
DLA-30010001-2019-2-0027 สถานศึกษา 270.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นายชูชาติ เกิดหมื่นไวย 1 0
DLA-30010001-2019-2-0034 สถานศึกษา 336.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางสาวพัทธนันท์ สัมฤทธิ์ยาภรณ์ 2 0
DLA-30010001-2019-2-0036 สถานศึกษา 59.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางพิชญ์นันท์ รูปขันธ์ 1 0
DLA-30010001-2019-2-0039 สถานศึกษา 4155.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางวราภรณ์ รื่นระเริงศักดิ์ 1 0
DLA-30010001-2019-2-0042 สถานศึกษา 44.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางมัลลิกา ศรีธรรมานุสาร 1 0
DLA-30010001-2019-2-0043 สถานศึกษา 371.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางมัลลิกา ศรีธรรมานุสาร 2 0
DLA-30010001-2019-2-0045 สถานศึกษา 1494.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางเต็มศิริ ชาญนุกูล 1 0
DLA-30010001-2019-2-0052 สถานศึกษา 316.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท วินต์เซอร์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-2-0055 สถานศึกษา 490.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท แอดวานซ์ราชสีมา จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-2-0056 สถานศึกษา 320.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นายปราวุธ สง่าปทุม 2 0
DLA-30010001-2019-2-0057 สถานศึกษา 9429.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท เอส.บี.ไอ.อี. จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-2-0059 สถานศึกษา 394.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท ยูเคจีกรุ๊ป จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-2-0066 สถานศึกษา 386.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง น.ส.ชาลิสา แย้มวัณณังค์ 2 0
DLA-30010001-2019-2-0093 สถานศึกษา 263.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นางศิริจรรยา รอดอินทร์ 1 0
BKK-10390001-2019-2-0017 สถานศึกษา 3482.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท หนูหนุ่มพริม จำกัด 1 0
BKK-10100001-2019-2-0016 สถานศึกษา 10088.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี มูลนิธิมีนประสาทวิทยา 1 0
BKK-10240001-2019-2-0010 สถานศึกษา 1982.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ นายพีระศักดิ์ ฉิมน้อย 1 0
BKK-10380001-2019-2-0062 สถานศึกษา 734.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว นางสาวนวลนิตย์ ธัญญสัญชัย 1 0
DLA-47010006-2020-2-0001 สถานศึกษา 1635.00 สกลนคร เมืองสกลนคร ฮางโฮง บริษัท สกลพัฒนา จำกัด 1 0
DLA-51010015-2020-2-0004 สถานศึกษา 3370.00 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 2 0
DLA-57110007-2020-2-0001 สถานศึกษา 3990.00 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0
DLA-62040003-2020-2-0001 สถานศึกษา 1114.00 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร นางสาวปนัดดา เชิดธรรม 2 0
DLA-11010006-2020-2-0001 สถานศึกษา 4500.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา บ.แสงเงิน จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-2-0008 สถานศึกษา 1368.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางปาริฉัตร ไพโรจน์ 1 0
DLA-53010005-2020-2-0001 สถานศึกษา 1843.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา บริษัท รัตนกุล 2014 จำกัด โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีชัยกุล 2 0
DLA-53010005-2020-2-0002 สถานศึกษา 2958.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา บริษัท รัตนกุล 2014 จำกัด โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีชัยกุล 1 0
DLA-39020002-2020-2-0001 สถานศึกษา 2678.00 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย นางศศิวิมล ดอนจันทร์โคตร 1 0
DLA-39020002-2020-2-0005 สถานศึกษา 1456.00 หนองบัวลำภู นากลาง กุดดินจี่ นายอาทิตย์ นามบุตร 1 0
DLA-39020002-2020-2-0011 สถานศึกษา 1720.00 หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง นางภูเงิน บุตรเคน 1 0
DLA-39020002-2020-2-0017 สถานศึกษา 1635.00 หนองบัวลำภู นากลาง นากลาง นายกฤษฏิ์ จิตมาตย์ 1 0
DLA-31010003-2020-2-0031 สถานศึกษา 5040.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางสาวสุมล ศิรินานันท์ คำร้องที่. 234/2559 1 0
DLA-31010003-2020-2-0052 สถานศึกษา 2216.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายสุรวิทย์ พลมณี คำร้องที่. 146/2560 1 0
DLA-31010003-2020-2-0055 สถานศึกษา 1885.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางจรุงจิต วิจิตรธีรากุล คำร้องที่. 016/2561 1 0
DLA-31010003-2020-2-0061 สถานศึกษา 1404.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายดลชัย จินตนาวุฒิ คำร้องที่. 079/2561 1 0
DLA-31010003-2020-2-0065 สถานศึกษา 1039.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา คำร้องที่. 152/2561 1 0
DLA-31010003-2020-2-0066 สถานศึกษา 2533.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางสาวสุมล ศิรินานนท์ คำร้องที่. 152/2561 1 0
DLA-50010001-2020-2-0013 สถานศึกษา 87570.00 เชียงใหม่ แม่แตง สันป่ายาง นางสาววนารัตน์ ยะอนันต์ 1 0
DLA-50010001-2020-2-0022 สถานศึกษา 2666.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน หจก.ซี.เอ.เอส มาร์เก็ตเพลส 1 0
DLA-50010001-2020-2-0138 สถานศึกษา 1008.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายไพศาล สุขเจริญ 1 0
DLA-64010004-2020-2-0002 สถานศึกษา 999.00 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย นางสาวจุฬาพร นวธรรมาภรณ์ 1 0
DLA-64010004-2020-2-0006 สถานศึกษา 370.88 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย นางสาวจุฬาพร นวธรรมาภรณ์ 1 0
DLA-64010004-2020-2-0007 สถานศึกษา 2239.00 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย นางสาวจุฬาพร นวธรรมาภรณ์ 1 0
DLA-50100001-2020-2-0009 สถานศึกษา 2112.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1 0
DLA-51010006-2020-2-0007 สถานศึกษา 949.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสุธน วิชัยรัตน์ 1 0
DLA-51010006-2020-2-0015 สถานศึกษา 383.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 0
DLA-65020001-2020-2-0004 สถานศึกษา 1552.00 พิษณุโลก นครไทย นครไทย นายวริน อ่อนอ้าย (โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ) 1 0
BKK-10260001-2020-2-0086 สถานศึกษา 29900.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0
BKK-10260001-2020-2-0087 สถานศึกษา 17830.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0
BKK-10260001-2020-2-0088 สถานศึกษา 22580.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0
BKK-10260001-2020-2-0089 สถานศึกษา 10910.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0
DLA-51040004-2020-2-0007 สถานศึกษา 324.00 ลำพูน ลี้ ลี้ นางศุภิตรา คุยาสัย 1 0
DLA-43090002-2020-2-0005 สถานศึกษา 3175.00 บึงกาฬ เซกา เซกา นายวันชัย ศรีนางทม 1 0
DLA-43090002-2020-2-0008 สถานศึกษา 2123.74 บึงกาฬ เซกา เซกา นายวันชัย ศรีนางทม (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 1 0
DLA-43090002-2020-2-0013 สถานศึกษา 494.00 บึงกาฬ เซกา เซกา นางพรรณภา รักษ์สัตย์ 1 0
BKK-10170001-2020-2-0017 สถานศึกษา 9792.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 2 0
DLA-54030003-2020-2-0001 สถานศึกษา 900.00 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 0
DLA-50110005-2020-2-0001 สถานศึกษา 600.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ นางวรรณศรี นันทกาญจน์ 1 0
DLA-50110005-2020-2-0002 สถานศึกษา 1654.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น 1 0
DLA-50110005-2020-2-0006 สถานศึกษา 317.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ นายสุรศักดิ์ เวียนทอง 1 0
DLA-50110005-2020-2-0008 สถานศึกษา 599.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ บริษัท สเตลลาร์ เอคดูเคชัน เซ็นเตอร์ 1 0
DLA-43110001-2020-2-0003 สถานศึกษา 852.00 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง โรงเรียนเย็นจิต 1 0
DLA-43110001-2020-2-0005 สถานศึกษา 483.00 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง (บัณฑิตอักษร) 1 0
DLA-43110001-2020-2-0006 สถานศึกษา 956.00 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ 1 0
BKK-10070001-2020-2-0009 สถานศึกษา 21470.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 0
BKK-10090001-2020-2-0015 สถานศึกษา 3835.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท เอส บี ไอ อี จำกัด 2 0
BKK-10190001-2020-2-0001 สถานศึกษา 8008.00 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางพรม บริษัท สุขภาพดีและการกีฬา จำกัด 1 0
BKK-10460001-2020-2-0001 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อาคาร A 1 0
BKK-10460001-2020-2-0002 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อาคาร B 1 0
BKK-10460001-2020-2-0003 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อาคาร C 2 0
BKK-10460001-2020-2-0004 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อาคาร D 1 0
BKK-10460001-2020-2-0005 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อาคาร E 1 0
DLA-50090009-2021-2-0003 สถานศึกษา 1981.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50090009-2021-2-0004 สถานศึกษา 1800.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50090009-2021-2-0005 สถานศึกษา 1992.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50190009-2021-2-0001 สถานศึกษา 2140.00 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล มูลนิธิสัมผัสใจ 1 0
DLA-50190009-2021-2-0002 สถานศึกษา 2322.00 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 1 0
DLA-64020007-2021-2-0001 สถานศึกษา 1215.00 สุโขทัย ศรีสำโรง วังลึก นายนวบดินทร์ สมบูรณ์สิน (โรงเรียนเดชาบดินทร์) 1 0
DLA-50010008-2021-2-0157 สถานศึกษา 1718.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย 1 0
DLA-50010008-2021-2-0171 สถานศึกษา 1972.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด (โรงเรียนสารสาส) 1 0
DLA-31010001-2022-2-0002 สถานศึกษา 3000.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ รณพีร์ สุทธิประภา 2 2
DLA-65010001-2022-2-0034 สถานศึกษา 1433.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง บริษัท ไทย สมาร์ท ซีเนียร์ จำกัด 1 3
DLA-65010001-2022-2-0049 สถานศึกษา 770.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง นายชวลิต คุ้มจุ้ย 1 3
DLA-65010001-2022-2-0068 สถานศึกษา 910.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง นายอนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ 1 3
DLA-92010001-2022-2-0099 สถานศึกษา 595.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัท ตรังร่วมพัฒนา จำกัด 1 3
DLA-92010001-2022-2-0101 สถานศึกษา 2718.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 3
DLA-92010001-2022-2-0119 สถานศึกษา 1320.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1 3
DLA-92010001-2022-2-0127 สถานศึกษา 926.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัท ตรังร่วมพัฒนา จำกัด 1 3
DLA-92010001-2022-2-0133 สถานศึกษา 943.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 3
DLA-92010001-2022-2-0149 สถานศึกษา 1350.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1 3
DLA-92010001-2022-2-0214 สถานศึกษา 895.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง วัดมัชฌิมภูมิ 1 3
DLA-86010001-2022-2-0074 สถานศึกษา 818.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นางสาวพรรณพร รุโจปการ 2 3

Welcome to

Building Energy Code