การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1 (วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา สัมมนาครั้งที่ 1 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 คน

sorayas

August 10, 2020

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 (28 เมษายน 2563)

จัดการประชุมเพื่อประสานงานความร่วมมือคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

sorayas

August 10, 2020
1 2 3 5
Message us