Logo
ประเภทอาคาร
Pic
ศูนย์การค้า
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
BKK-10260001-2017-9-0021 ศูนย์การค้า 21962.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 1 0
BKK-10260001-2017-9-0022 ศูนย์การค้า 34487.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
BKK-10260001-2017-9-0024 ศูนย์การค้า 36842.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
BKK-10260001-2017-9-0025 ศูนย์การค้า 34238.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 2 0
BKK-10260001-2017-9-0027 ศูนย์การค้า 36437.21 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
BKK-10260001-2017-9-0032 ศูนย์การค้า 104806.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10260001-2017-9-0052 ศูนย์การค้า 26814.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10260002-2017-9-0038 ศูนย์การค้า 469233.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0050 ศูนย์การค้า 20639.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท พี.เพชรรามา จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0073 ศูนย์การค้า 94491.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0094 ศูนย์การค้า 141612.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0162 ศูนย์การค้า 9168.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0166 ศูนย์การค้า 52993.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0176 ศูนย์การค้า 51202.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0177 ศูนย์การค้า 23666.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0191 ศูนย์การค้า 252585.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม ๒ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0192 ศูนย์การค้า 343145.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0195 ศูนย์การค้า 34487.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
BKK-10260002-2017-9-0196 ศูนย์การค้า 2403.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
BKK-10260002-2017-9-0289 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0293 ศูนย์การค้า 68423.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0300 ศูนย์การค้า 47576.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0312 ศูนย์การค้า 148715.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เอเชีย ไทยหยวน คอนสตรั๊ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0381 ศูนย์การค้า 368793.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10260002-2017-9-0405 ศูนย์การค้า 147265.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เดอะ แพทินัม มาร์เก็ต จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0409 ศูนย์การค้า 10001.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0410 ศูนย์การค้า 19411.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0411 ศูนย์การค้า 15879.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0412 ศูนย์การค้า 25119.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0455 ศูนย์การค้า 9671.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ แบงคอก จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0466 ศูนย์การค้า 9964.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัล พาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0467 ศูนย์การค้า 9833.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัล พาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0469 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0550 ศูนย์การค้า 9857.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0577 ศูนย์การค้า 41021.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท สยาม เดลีซ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0578 ศูนย์การค้า 379042.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0650 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0658 ศูนย์การค้า 9934.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0660 ศูนย์การค้า 9993.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0684 ศูนย์การค้า 9986.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัลพาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0695 ศูนย์การค้า 12279.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1 0
BKK-10260002-2017-9-0774 ศูนย์การค้า 9981.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0919 ศูนย์การค้า 19780.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด 2 0
BKK-10260002-2017-9-0944 ศูนย์การค้า 4843.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท แลมป์ตั้น โฮลดิ้ง จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-9-0965 ศูนย์การค้า 10010.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท อันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-22010006-2017-9-00001 ศูนย์การค้า 32188.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด บริษัท บิกซี ซูปเปอรื เซ็นเตอร์ 1 1
DLA-22010006-2017-9-00002 ศูนย์การค้า 21982.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 1
DLA-52080001-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 4805.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด นายวรวุฒิ บุปผาเจริญสุข 1 0
DLA-57070005-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 6728.00 เชียงราย แม่จัน แม่จัน บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 0
DLA-20010001-2017-9-0006 ศูนย์การค้า 29996.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย บริษัท โพธิ์ทอง(2005) จำกัด โดย นายธวัชชัย ผลิตวานนท์ ผู้รับมอบอำนาจ 1 0
DLA-73070001-2017-9-0014 ศูนย์การค้า 7228.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บมจ. พรพรหมเม็ททอล 1 0
DLA-20070003-2017-9-0025 ศูนย์การค้า 2822.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด 2 0
DLA-40100001-2018-9-0001 ศูนย์การค้า 12852.00 ขอนแก่น บ้านไผ่ หัวหนอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-92010001-2018-9-0003 ศูนย์การค้า 32321.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-92010001-2018-9-0004 ศูนย์การค้า 22588.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-63060001-2018-9-0001 ศูนย์การค้า 20900.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เอกชัย ดิสบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-9-0003 ศูนย์การค้า 1470.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เอกชัย ดิสบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
DLA-63060001-2018-9-0009 ศูนย์การค้า 9857.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-9-0012 ศูนย์การค้า 33071.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 1 0
DLA-71010001-2018-9-0002 ศูนย์การค้า 18275.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
DLA-71010001-2018-9-0009 ศูนย์การค้า 3888.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
DLA-30240002-2019-9-0001 ศูนย์การค้า 2497.00 นครราชสีมา โนนแดง โนนแดง หจก.ซินเฮงฮวด โนนแดง 1 0
DLA-53010010-2019-9-0002 ศูนย์การค้า 13098.81 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า บริษัท สยามโกบอลเฮาว์ 1 0
DLA-13030001-2019-9-0023 ศูนย์การค้า 26084.00 ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์  บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 0 0
DLA-83020001-2019-9-0018 ศูนย์การค้า 26734.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 1 0
DLA-83020001-2019-9-0024 ศูนย์การค้า 29875.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0
DLA-41010001-2019-9-0012 ศูนย์การค้า 14170.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
DLA-41010001-2019-9-0033 ศูนย์การค้า 1325.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-9-0040 ศูนย์การค้า 7382.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
DLA-41010001-2019-4-0062 ศูนย์การค้า 6587.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-9-0070 ศูนย์การค้า 1500.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 2 0
DLA-41010001-2019-9-0079 ศูนย์การค้า 2711.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-9-0096 ศูนย์การค้า 94.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 1 0
DLA-83020001-2019-9-0103 ศูนย์การค้า 29875.00 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0
DLA-83020001-2019-9-0104 ศูนย์การค้า 29875.00 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0
DLA-83020001-2019-9-0105 ศูนย์การค้า 29875.00 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0
DLA-41010001-2019-9-0117 ศูนย์การค้า 3840.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 2 0
DLA-41010001-2019-9-0130 ศูนย์การค้า 680.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0026 ศูนย์การค้า 327028.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0032 ศูนย์การค้า 2548.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท เซฟวัน จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0033 ศูนย์การค้า 15800.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0037 ศูนย์การค้า 2232.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเตม จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-9-0046 ศูนย์การค้า 22072.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท คลังมาร์เก็ต เดชอุดมจำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0050 ศูนย์การค้า 27323.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท ไลท์เดเวล็อปเมนด์ จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0060 ศูนย์การค้า 115005.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด,บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-9-0069 ศูนย์การค้า 10318.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้น จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-9-0070 ศูนย์การค้า 2106.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0071 ศูนย์การค้า 16014.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด 2 0
DLA-30010001-2019-9-0072 ศูนย์การค้า 5000.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0
DLA-30010001-2019-9-0079 ศูนย์การค้า 2130.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง บริษํท วัฒนาวิชั่นกรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-39020002-2020-9-0009 ศูนย์การค้า 1588.00 หนองบัวลำภู นากลาง ด่านช้าง บริษัทไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ 1 0
DLA-39020002-2020-9-0010 ศูนย์การค้า 1168.00 หนองบัวลำภู นากลาง ดงสวรรค์ หจก.เอ็นเค สะแควร์ 1 0
DLA-31010003-2020-9-0003 ศูนย์การค้า 3515.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด คำร้องที่. 140/2558 2 0
DLA-31010003-2020-9-0048 ศูนย์การค้า 3466.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ บริษัท ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด คำร้องที่. 107/2560 1 0
DLA-64010004-2020-9-0003 ศูนย์การค้า 3493.00 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-64010004-2020-9-0005 ศูนย์การค้า 9000.00 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10390001-2020-9-0044 ศูนย์การค้า 431717.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ปรินทร จำกัด 2 0
DLA-51010006-2020-9-0005 ศูนย์การค้า 4016.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-51010006-2020-9-0006 ศูนย์การค้า 7279.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10200001-2020-9-0002 ศูนย์การค้า 3610.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท ป.กุ้งเผา เฮง เฮง จำกัด 2 0
BKK-10210001-2020-9-0032 ศูนย์การค้า 8064.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เอส แอล เค สตีล จำกัด 1 0
DLA-57080002-2021-9-0007 ศูนย์การค้า 9031.37 เชียงราย เชียงของ เวียง บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 2 0
DLA-65010003-2021-9-0001 ศูนย์การค้า 1920.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 1 0
DLA-41170001-2021-9-0001 ศูนย์การค้า 6540.00 อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ บริษัท อึ้งซุนฮะ (1994) จำกัด 1 0
DLA-41170001-2021-9-0002 ศูนย์การค้า 7936.00 อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา 2 0
DLA-50010008-2021-9-0192 ศูนย์การค้า 2117.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 0
DLA-80040001-2022-9-0002 ศูนย์การค้า 200.00 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหร้า พิทวัส เภาทอง 1 2
DLA-65010001-2022-9-0019 ศูนย์การค้า 6634.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด 1 3
DLA-92010001-2022-9-0162 ศูนย์การค้า 599.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2 3
DLA-92010001-2022-9-0163 ศูนย์การค้า 1417.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2 3
DLA-92010001-2022-9-0164 ศูนย์การค้า 1174.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2 3
DLA-92010001-2022-9-0165 ศูนย์การค้า 1991.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2 3
DLA-92010001-2022-9-0166 ศูนย์การค้า 1998.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2 3

Welcome to

Building Energy Code