ติดต่อเรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ : 055 963552
Email: remc@nu.ac.th

ติดต่อเรา


Message us