การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2565

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (ครั้งที่ 3) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565

วันจัดงาน :

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ :

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Message us