การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

sorayas

June 20, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

sorayas

May 18, 2023

รับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

April 28, 2023

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือ กรมโยธาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม. สร้างมาตรฐานอาคารใช้พลังงานลดลง 10 – 20%

sorayas

April 28, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2566

การสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากร

sorayas

April 28, 2023

เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

March 13, 2023

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 3 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ครั้งที่ 3

sorayas

September 7, 2022
1 2 9
Message us