การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2565

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

วันจัดงาน :

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ :

ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

Message us