เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2566

รับสมัครเข้าร่วม
การสัมมนา”สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ” (ครั้งที่ 3) รับจำนวนจำกัด

วันจัดงาน :

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.

สถานที่ :

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

จังหวัดปทุมธานี

Message us