การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 (30 กรกฎาคม 2563)

จัดการประชุมเพื่อประสานงานความร่วมมือคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Message us