การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสยามแมนดาริน่า จังหวัดสมุทรปราการ

สัมมนาครั้งที่ 2 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 62 คน

Message us