จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่น รุ่น 4 (19 พฤษภาคม 2560)

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมแสนสบาย โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

กลุ่มเป้าหมาย :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดพื้นที่ภาคตะวันออก
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก
จำนวนผู้เข้าอบรม : 127 คน แบ่งเป็น
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดพื้นที่ภาคตะวันออก 120 คน
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก 3 คน
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก 4 คน

Message us