จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการระยะที่ 2 รุ่น 2 (19 ธันวาคม 2560)

วันที่ : 19 ธันวาคม 2560
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทอร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี

กลุ่มเป้าหมาย :

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดพื้นที่ภาคตะวันตก
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดพื้นที่ภาคตะวันตก

จำนวนผู้เข้าอบรม : 101 คน แบ่งเป็น

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดพื้นที่ภาคตะวันตก 95 คน
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 4 คน
  3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการพลังงาน 2 คน
Message us