จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการระยะที่ 2 รุ่น 3 (24 มกราคม 2561)

วันที่ : 24 มกราคม 2561
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จ.กระบี่

กลุ่มเป้าหมาย :

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดพื้นที่ภาคใต้ ( 8 จังหวัด )
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดพื้นที่ภาคใต้  ( 8 จังหวัด )

จำนวนผู้เข้าอบรม : 127 คน แบ่งเป็น

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดพื้นที่ภาคใต้ 123 คน
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดพื้นที่ภาคใต้ 3 คน
  3. พลังงานจังหวัด สังกัดพื้นที่ภาคใต้ 1 คน
Message us