จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการระยะที่ 2 รุ่น 4 (7 มีนาคม 2561)

วันที่ : 7 มีนาคม 2561
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
  2. โยธาธิการและผังเมือง  พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

จำนวนผู้เข้าอบรม : 144 คน

Message us