จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการระยะที่ 2 รุ่น 5 (30 มีนาคม 2561)

วันที่ : 30 มีนาคม 2561
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

โดยมี นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล ตำแหน่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบร

กลุ่มเป้าหมาย :

  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 109 คน

 

Message us