พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือ กรมโยธาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม. สร้างมาตรฐานอาคารใช้พลังงานลดลง 10 – 20%

sorayas

April 28, 2023
Message us