การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

sorayas

June 20, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

sorayas

May 18, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2566

การสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากร

sorayas

April 28, 2023

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 3 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ครั้งที่ 3

sorayas

September 7, 2022

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 2 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

sorayas

August 3, 2022

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 1 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

sorayas

June 3, 2022

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 (30 กรกฎาคม 2563)

จัดการประชุมเพื่อประสานงานความร่วมมือคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

sorayas

August 25, 2020
1 2 5
Message us