การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 2 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

sorayas

August 3, 2022

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 1 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

sorayas

June 3, 2022

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 (30 กรกฎาคม 2563)

จัดการประชุมเพื่อประสานงานความร่วมมือคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

sorayas

August 25, 2020

การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1 (วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา สัมมนาครั้งที่ 1 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 คน

sorayas

August 10, 2020
1 2 5
Message us